Veřejné zakázky

Probíhající řízení

Vybudování vnitřního DAS pokrytí signálem GSM hlavní budovy SO-001

Lhůta pro podání nabídek: 30. 9. 2016 do 11:00